h i s t o r i a    p a ł a c u

W XVII wieku w osadzie rolniczej Strzekęcino (niemiecka nazwa Streckenthin) znajdował się majątek rycerski należący do rodzin von Wolde, właścicieli pobliskiej wsi Dunowo (Thunow).

Prawdopodobnie już od XVIII wieku przy siedzibie istniał ogród ozdobny, na co wskazują obecnie stare drzewa występujące w otoczeniu pałacu oraz tarasy będące z kolei śladem starego barokowego założenia ogrodowego. Jednak o wielkości i wyglądzie pierwotnej siedziby rycerskiej i o ogrodzie nic nie wiadomo. Przypuszczalnie istniało dworskie archiwum, które według opinii kierownika Archiwum Państwowego (informacja z 1974r.) w 1945 roku zostało zniszczone.

W latach 1899-1901, po północno – wschodniej stronie dziedzińca, w pewnym oddaleniu od budynków gospodarczych, wybudowano w stylu neorenesansowym okazały pałac z wieżą o cechach romantycznych stylizowany na zamek obronny. Południowe skrzydło pałacu stanowiła starsza budowla tzw. oficyna, pochodząca z drugiej polowy XIX wieku. W tym okresie nastąpiła przebudowa i rozbudowa rozległego obszaru parkowego. W otoczeniu pałacu pozostawiono jednak elementy nawiązujące do klasycystycznego założenia ogrodowego, czyli tarasowe ukształtowanie terenu, schody, balustrady, owalny salon i zieleń  (strzyżone bukszpany i cisy, żywopłoty grabowe, gaje i wiekowe drzewa). W okresie secesji nawiązano natomiast do historycznych założeń minionej epoki renesansu i baroku.

Hotel „Bursztynowy Pałac” to ekskluzywny czterogwiazdkowy hotelowy kompleks, który tworzą dziś aż dwa pałace – Bursztynowy i Biały oraz Rezydencja Myśliwska. Pomiędzy nimi pobłyskuje błękitną taflą niewielkie jezioro. Całość otacza stary park krajobrazowy z elementami XVIII-wiecznego francuskiego ogrodu, w którym można spędzić wolne chwile. Znajdują się tutaj również stylowe tarasy, oraz sztucznie wybudowane wulkaniczne ściany. Na „wzgórzu parkowym” na terenie leśnej części parku, zlokalizowano w 1922 roku wieżę ciśnień. Wszystkie te elementy powstały wiele lat temu na zamówienie właściciela.

W 1906 roku ówczesny właściciel rozpoczął doświadczalną uprawę ziemniaków i produkcję sadzeniaków na Pomorzu.. Z biegiem lat hodowla ta została jednym z najistotniejszych przedsiębiorstw produkujących rośliny i w związku z powyższym zdobyła ona międzynarodową sławę.

Po wojnie Biały Pałac stał się na pewien czas główną siedzibą sowieckiego Marszałka Żukowa. W latach 60-tych w pałacu mieściła się siedziba PGR-u a w latach 1966-1980 pałace służyły Jelczańskim Zakładom Samochodowym jako tzw. zakładowy ośrodek wypoczynkowy. Po 1980 roku służył z kolei jako internat dla uczniów koszalińskiego technikum budowlanego. Dalej w kolejnych latach cały kompleks stał się własnością policji.

Na początku lat 90-tych zrujnowane pałace zostały zakupione przez prywatnego właściciela. Dzięki jego wieloletnim staraniom doszczętnie zrujnowany pałac oraz ogród, został odrestaurowany, a jego wnętrzom przywrócono dawny blask. Dzisiaj pałac z powodzeniem pełni funkcje ekskluzywnego hotelu z profesjonalnym zapleczem szkoleniowo-konferencyjnym oraz nowoczesnym centrum Spa i Wellness.  Serdecznie zapraszamy.

Z N A L E Z I O N E    I    N A D E S Ł A N E